Sonucu Daralt
Kategori
(x)İşletme
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 30 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
*Temel Kavramlar *Maliyet Hesaplarının Kayıt Düzeni *Üretim Giderleri ve Üretim Maliyetleri *Satışların Maliyeti Tablosu *Gider Yerleri ve Dağıtımları *Maliyet Yönetimleri *Sipariş Maliyet Yönetimi *Safha (Evre) Maliyet Yönetimi *Bileşik Maliyet *Standart Maliyet Yönetimi *Stratejik Maliyet Yönetimi
49.5 TL.
1-Kamu Sektöründe Entegre Raporlama Ve Kavramsal Çerçeve 2-Üniversitelered Mevcut Raporlama Düzeni ve Entegre Rapor Temel Bileşenleri 3-Üniversitelerde Entegre Raporlama Uygulaması
37 TL.
Kurum sınavlarına hazırlanan adayların, sınava hazırlık sürecinde İşletme İktisadı alanında pratik yapmasını sağlamayı ve soru çözme gücünü geliştirerek başarı düzeyini arttırmayı amaçlayan bu kitap hazırlanırken, özellikle geçmiş yıllarda çıkan tüm kurum sınavlarına ait soruların tamamı incelenmiş ve gerekli hiçbir bilgi gözden kaçırılmadan ve gereksiz ayrıntılara da girilmeden hangi konulara ve kavramlara ağırlık verildiği analiz edilmiştir. Önceki yıllarda çıkmış kurum sınav soruları da dikkate alınarak
15.74 TL.
Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen yapay zekanın giderek daha fazla gündemimizi meşgul ettiği şu günlerde yapay sinir ağları ile finansı buluşturan bu kitap, okuyucuların yapay zeka teknolojilerini daha iyi özümsemesini sağlamayı hedeflemektedir Ekonometrik yöntemlerin ve yapay zeka teknolojilerinin sıklıkla kullanıldığı finansal uygulamaları temel alarak hazırlanan bu kaynak kitabın ilk yarısında teorik bilgiler sunulmuştur. İkinci yarısında ise tahmin ve sınıflandırmada kullanılan geleneksel analiz
30.5 TL.
Kitabımızın, işletme öğrencileri ile birlikte geleceğin yönetici adayları olan mühendislik, iktisat ve hukuk gibi dallarda öğrenim gören öğrenciler için de yararlı olacağına inanıyoruz.İşletmecilik bilgisi ihtiyacını mesleğe atıldıktan sonra duyan ve bunu mesleki kariyerleri için gerekli gören yönetici adaylarının da kitabımızdan yararlanabileceğini umuyoruz. Konu Başlıkları İşletme İktisadının Araştırma Konusu İşletme ve Çevresi İşletmenin Mahiyeti İşletmenin Yapısı İşletme ve Teşebbüs Kavramları İşl
45 TL.
Kitabın bu yeni basısında da, geçmiş basılarında olduğu gibi, KOBi konusunda gerek yurdumuzda ve gerekse diğer ülkelerde (hatta küresel düzeyde) girişimciliğin ön plana çıkmasını dikkate alarak Girişimcilik konusunu tüm bölümlerde öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Dünyamızın içine girdiği Bilgi Toplumunun Global Rekabet Ekonomisinde bu konunun çok büyük bir önem kazandığını dikkate alarak, global ekonominin iki dominant figürü ve inovasyonun kaynağı olarak girişimcilik ve teknisyenlik mesleklerini KOBİ konusu
35 TL.
Bölüm 1: Tüketici Davranışları Kavramı ve Pazarlama Bölüm 2: Tüketici Davranış Modelleri Bölüm 3: İhtiyaçlar ve Tüketim Bölüm 4: Motivasyon ve İlgilenim Bölüm 5: Algıma Bölüm 6: Öğrenme Bölüm 7: Tutumlar Bölüm 8: Kişilik ve Kendini Tanımlama Bölüm 9: Yaşam Tarzı Bölüm 10: Kültür Bölüm 11: Sosyal Sınıflar ve Gruplar Bölüm 12: Durumsal Faktörler Bölüm 13: Yeniliklerin Yayılması ve Konumlandırılması Bölüm 14: Örgütsel Satınalma Davranışı Bölüm 15: İletişim
32.41 TL.
Günümüzde işletmecilik anlayışında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Geleneksel işletmecilik dönemlerinde, yöneticiler, belirli bir geleceği planlıyorlardı. Ancak günümüzde hızlı değişim nedeniyle yöneticiler, çalkantılı bir çevrede belirsizliği planlamak durumunda kalmaktadırlar. Bu gerçeklikle hazırlanan kitap, değişimi yönetmek ve çağdaş gelişmeleri takip etme kaygısıyla hazırlanmıştır. Meslek Yüksek Okullarında eğitim alan öğrenciler için hazırlanan bu kitapta Genel İşletme veya İşletme Yönetimi adı altı
30.09 TL.
Bu kitap, özellikle Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına rağmen diğer Yüksek Öğrenim Kurumlarındaki öğrencilere ve konuya ilgi duyan kişi ve kuruluşlara da bir kaynak niteliği taşımaktadır. Çalışmada, hedef kitlenin eğitim durumları da dikkate alınarak, bazı konularda detaylardan kaçınılmış bazı konular detaylandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kelime haznelerinin geliştirilmesi de düşünülerek kelime bütünlüğüne gidilmemiş aynı anlama gelen farklı kelim
17.5 TL.
AB sürecinde bulan Türkiye'de meslek yüksek okulları giderek önem kazanmaktadır. Mesleki eğitim ön plana çıkmaktadır. Bunun sonucunda meslek derslerine kaynak ihtiyacı doğmaktadır. Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin anlayabilecekleri bir seviyede ticaret ve muhasebe bilgilerini içeren bir kitap hazırladım. Her tür işletmelerde muhasebe departmanında yapılan işlemlerden bahsedilmiştir. Özellikle muhasebede kullanılan belgeler ve muhasebe süreci ele alınmıştır.
12.96 TL.
Bu kitapta,çağdaşçıl pazarlamada markalaşmaile ilgili temel kavramlar ,bileşenler,ilgili stratejiler ve aralarındaki bağlantılar ele alınmıştır. Eğitim amacıyla hazırladığımız bu kitap iki ayrı kitleyi hedeflemiştir.Hedeflerden ilki;programlarında pazarlamaya genelde,markalamaya da özelde yer veren eğitim ve öğretim kurumları ile onların öğrencileridir.İkinci kitle ise;hedef pazarlarında lider birer marka olmak isteyen işletmeler ile her türlü işletme yöneticileri ve pazarlamacılardır. Markala
28 TL.
Özet: Bu kitap, artık her biri ayrı uzmanlık alanları haline gelmiş otel fonksiyonlarının ayrı yazarlar tarafından hazırlanması gerektiği düşüncesinin bir ürünüdür. Önbürodan kat hizmetlerine, yiyecek-içecekten muhasebeye kadar her bir alan günümüzde ayrı uzmanlık alanlarıdır; artık söz konusu alanlarda görev almak için uzun dönemli eğitim veya deneyime gereksinim duyulmaktadır. Uygulamayı bilme ve çalışarak öğrenmiş olma, kitabın yazar seçiminde en önemli kıstas olmuştur. Kitap yazarlarının her birisi otel
12.5 TL.
Özet: Her bir işletmenin kendine özgü işlevleri olmakla birlikte literatürde ve işlevlerdeki yoğunluğa baktığımızda konaklama ve yeme-içme işletmeleri ile seyahat işletmelerini ön sıralarda düşünebiliriz. Bu noktada konaklama ve yeme-içme işletmeleri sektörde istihdam ve iş yoğunluğu açısından önemli bir konuma sahiptir. Türkiyede en az işlenen konulardan birisi konaklama işletmelerinin yiyecek içecek hizmetleridir. İçerik: I. Bölüm: Konaklama İşletmeciliği ve Konaklama İşletmelerinde Yiyecek - İçecek Mali
17.59 TL.
Yönetim yazınında, Türkiye'deki işletmelerin yönetim ve örgütlemeye ilişkin uygulamalarının genel olarak batı, ağırlıklıolarak da Amerikan kaynaklı model ve yaklaşımların özelliklerini taşıdığı sıkça belirtilmekte ve bu durumun Türk toplumununn kültürel özellikleri ile uyumlu olduğu konusunda tereddütler dile getirilmektedir. Bu düşünce, Türk toplumunun kültürel özelliklerinin batı kültürünün özelliklerinden önemli farklılıklar içerdiği ve bu nedenle model olarak alınan uygulamaların uygun olmadığı veya sor
18.52 TL.
Tükendi
İçindekiler 1. Giriş 2. Testler ve Test İstatikleri 3. Literatür Taraması 4. İMKB-100 Endeksinin Dakikalık Veri Setinin Analizi 5. Sonuç
16.67 TL.
Tükendi
Tüm işlemleri tek bir kitap ile okuyucuya sunmak amacıyla yazılmış olan bu kitap sermaye şirketleri ile ilgili kurulun planlama doğrulukları ve organları hakkında özet ve pratik bilgi vermektedir. Kitap, sermaye şirketleri kurucusu, ortağı ve yöneticisi olan herkese hitap etmektedir
30.09 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 30 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1