Sonucu Daralt
Kategori
(x)Ziraat
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 106 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
İÇERİK 1. GİRİŞ 2. TARIM İŞLETMELERİNDE PLANLAMA VE ÖNEMİ 3. TARIM EKONOMİSİNE AİT PRENSİPLER 4. TEŞEBBÜSLER ARASI İLİŞKİLER 5. ÜRETİM FONKSİYONU 6. ÜRETİM MASRAFLARI 7. İŞLETME BAŞARISINI ÖLÇMEDE KULLANILAN BAZI KISTASLAR 8. İŞLETMELERDEN BİLGİ TOPLANMASI 9. TARIMSAL ÜRETİMDE RİSK VE BELİRSİZLİK 10. İŞLETME PLANLAMASI İÇİN GEREKLİ TEKNİK KATSAYILARIN TESPİTİ 11. İŞLETME PLANLAMASI YÖNTEMLERİ 12. TEKNOLOJİK GELİŞMENİN OPTİMAL İŞLETME ORGANİZASYONLARINA ETKİSİ 13. YATIRIM PLANLAMASI 14. RİSKLİ YATIRIMLARIN
27 TL.
Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 12 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 15 bölümden oluşmaktadır. Ziraat, Orman ve Su Alanında Alanındaki en güncel araştırmaları kapsamaktadır.
28 TL.
Bilindiği gibi genel anlamda Zootekni Bilim Dalında, özelde ise Hayvan Besleme Bilim alanında dünyada ve ülkemizde çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Hayvan Besleme Bilimi alanında gerçekleşen gelişmeler hayvan yemlerinin hassas bir biçimde analizi ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu gereklilik yemlerin kim-yasal, biyolojik ve mikrobiyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi, analizi konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de teşvik etmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da özellikle son
78.7 TL.
Dictionary Of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Sözlüğü) Sözlük, İngilizce-Almanca-Türkçe-Latince olarak hazırlandı. Kitap 1. Ciltte (818 sayfa); Botanik,Ormancılık ve Meteoroloji ile ilgili sözcüklerin anlamları yer alıyor. Kitabın 2. cildinde ise (1271 sayfa) ; Tarım, Gıda ve Ekonomi ile ilgili kelimelerin İngilizce-Almanca-Türkçe-Latince karşılıkları yer alıyor. Bu kitap; Gıda Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Orman Mühendisleri ve Meteoroloji Uzmanları ile Botanikçiler ve Ekonomistlerin başvuru ka
185.19 TL.
Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 6 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 9 bölümden oluşmaktadır. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri alanındaki en güncel araştırma ve gelişmelerin yer aldığı eser İngilizce olarak yayımlanmıştır.
16.8 TL.
Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 9 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 5 bölümden oluşmaktadır. Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri alanındaki en güncel araştırma ve gelişmelerin yer aldığı eser Türkçe olarak yayımlanmıştır. Kitap içerisinde Ziraat, Orman, Jeoloji, Su Ürünleri alanlarında deneysel ve derleme türünden çalışmalar yer almaktadır.
16.8 TL.
Bu kitap gastronomi ve mutfak sanatları, yiyecek içecek hizmetleri, gıda ve beslenme, aşçılık, besin teknolojisi, beslenme ve diyet vb. alanlarda yiyecek hazırlama uygulamalarına farklı bir bakış açısı kazandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Yiyecek hazırlama uygulamaları sırasında gıdaların bileşiminde birçok fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal değişimler gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu kitapta, yiyecek hazırlama uygulamaları açısından gıdaların özelliği ve yiyecek hazırlama sürecindeki değişimler bilimsel
43.2 TL.
«Türkiye, kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu, feodal üre- tim ilişkilerinin kısmi olarak çözülmesiyle birlikte, tarım ve tarım dışı faaliyetlerin büyük çoğunluğunun, küçük meta üretimiyle ka- pitalizmin etkisine girdiği bir toplumsal yapıya sahiptir. Artıdeğer, doğrudan üretenlerden kapitalist ve feodal üretim ilişki- leriyle alınmaktadır. Kapitalist üretim biçiminin temsilcileri; üretim sermayesi, finans kapital ve tüccar sermayesi, feodal üretim biçi- minin temsilcileri; büyük toprak sahipleri,
30 TL.
Kitap, izostatik ve hiperstatik çubuk sistemlerinin klasik inceleme yöntemlerini kapsamaktadır. Kuvvet, yer değiştirme ve karışık yöntemler uygun şekilde Castigliano, Lagrange, Reissner prensipleri temelinde verilmiş olup çeşitli ve çok sayıda uygulamaları sunulmuştur. Yazarın Sonlu Elemanlar Metodu temelinde yazılmış yazılımı ile ardışıklı çubuk sistemlerinin örnek çözümlerine yer verilmiştir ve tümüne QR kod aracılığıyla ulaşılabilir. İlgili yazılım ile öğrencilerin klasik yöntemlerle çözümünü yaptığı sis
38 TL.
Tarım, nüfusun beslenmesi, gıda güvenliği ve gelir dağılımınıniyileştirilmesi gibi nedenlerle dünyanın hemen her yerinde özel muamele gören, korunup kollanan bir sektördür. Ayrıca tarım ülkemizde nüfusun kayda değer bir kısmının geçim kaynağıdır. GDO, organik tarım, çevre kirliliği gibi sorunlar da tarımı kritik bir konuma taşımaktadır. Öte yandan Türkiye iç istikrar sorunlarıyla boğuşan, dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma hayalleri kuran, geçiş döneminde bir ülkedir. Şairin çarpıcı deyişiyle otob
40 TL.
HAYAT TARZINIZI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERECEĞİNİZ BİR DÖNÜM NOKTASINI ŞU AN ELİNİZDE TUTUYORSUNUZ, DEĞERİNİ BİLİN! Dr.Maya Sheatreat-KLEIN... O bir yetişkin ve çocuk nöroloğu, tamamlayıcı tedaviler uzmanı, bitkisel ilaçlar, doğal gıdalar, çevre sağlığı eğitmeni ve her şeyden önce bir anne... Bu kitap kendi çocuğu ağır alerjik sorunlar yaşayan, ardından gelişim problemleri göstermeye başlayıp, meslektaşları dâhil kimse onun bu durumuna bir cevap bulamayınca Oğlumu hasta eden şey aslında ne? sorusundan yola çıka
48 TL.
elektronik çagla birlikte dünya gittikçe daha karmasik bir hal aldi. bilgi teknolojileri insan tahayyülünün çok ötesinde gelismelere sahne oldu. insan akli bugünkü gelismeleri dahi anlamakta zorlanirken, futuristler gerçeklesenler için insanligin emekleme çagi oldugunu söylüyorlar. yeni dünyanin en önemli itici gücü ise bilginin paylasilmasi oldu. arastirmacilar elde ettikleri bilgileri diger insanlar ile paylastiklari sürece yaptiklari anlam kazandi. günümüzde bilginin dogasi degisti. artik kimse kendisini
33.7 TL.
Bu çalışmanın amacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları çerçevesinde Türkiye'de taşınmaz orman mülkiyeti ihlallerini ortaya koyarak olası çözüm yolları önermektir. İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAVRAMI 1.1. Mülkiyet Hakkı Kavramı 1.2. Mülkiyet Kavramının Felsefi, Sosyal, Politik, Ekonomik ve Hukuksal Boyutu 1.2.1. Mülkiyet Kavramının Felsefi Boyutu 1.2.2. Mülkiyet Kavramının Sosyal Boyutu 1.2.3. Mülkiyet Kavramının Politik Boyut
60.19 TL.
1-Kadın Emeği 2-Dünyada ve Türkiyede Kadın Emeği 3-Araştırma Bulguları 4-Araştırma Alanında Kadın Hikayeleri
47 TL.
Sığırlardan beklenen düzeyde hayvansal ürün elde edilebilmesinin en önemli koşullardan birisi optimal düzeyde beslenmelerine bağlıdır. Bunu sağlamak için öncelikle hayvanların sindirim fizyolojilerinin iyi bilinmesinden geçmektedir. Ayrıca optimal düzeyde bir beslemenin yapılabilmesi için, öncelikle farklı ırk, yaş, cinsiyet, canlı ağırlık ile farklı verim düzeylerindeki hayvanların besin maddeleri gereksinimlerinin bilinmesini gerektirmektedir. Besin madde gereksinimi bilinen hayvanlara doğru ve ekonomik r
75.9 TL.
GENEL MEYVECİLİK kitabı; 13 bölüm olup, konularında uzman akademisyen ve araştırıcıların katkılarıyla yoğun emek verilerek hazırlanmıştır. Baştan sona gözden geçirilerek ilave bilgiler ile eksiklikleri giderilmiş, şekil ve çizelgeler ile daha da zenginleştirilmiştir. Yeni bilgi ve teknolojiler, kitabın yeni basımlarında yer almaya devam edecektir. Alanında tek kitap olma özelliğindedir. Değerli akademisyen ve araştırıcıların görebildikleri eksiklik ve ilaveler paylaşılırsa, sonraki baskılarda mutlaka dikka
35.19 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 106 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1