Sonucu Daralt
Kategori
(x)Psikolojik Araştırma Teknikleri
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 156 kayıt bulunmuştur Gösterilen 140-160 / Aktif Sayfa : 8
Gestalt Terapi, büyüme ve gelişim gücümüzün harekete geçişi, temelde insan yaşantılarına ve davranışlarına dayalı bir açıklama yapmaya çalışan ve bunu gerçekleştirmeye çalışırken çok değişik görüşleri bütünleştirmeyi hedefleyen insancıl bir yaklaşımı; Gestalt Kuramı’nı işleyen bir çalışmadır. Çalışmada; yaklaşımın öncüleri, dayandığı temeller, birey-çevre etkileşimi, yaşantı döngüsü veya temas, farkındalık, bireysellik-toplumsallık, tanılama, terapi ve değerlendirme genel başlıkları altında on bölüm
25 TL.
Tükendi
Psikodrama ve sosyodrama günümüzde hayatın her alanında kullanılmaya başlanırken, psikodramatik ve sosyodramatik yollarla uygulanan tedavi ve eğitim sistemleri de kendi içlerinde daha alt alanlarda uzmanlaşmaya yönelmişlerdir. Bu alanlarda meydana gelen gelişmeleri etraflıca anlatmayı ve sergilemeyi amaçlayan bu kitaptaki metinlerde, deprem ve benzeri afetler, yaşanan duygusal travmalar, aile ve çiftler arasındaki sorunlar ve farklı gelişenlerin tedavisi gibi konularda psikodramanın bir sağaltım yöntemi ola
13.89 TL.
Tükendi
Tıpkı sekstantı olmayan bir gemici gibi, bilinçdışının karanlık sularında teorisiz yola koyulmuş bir psikiyatrist kısa süre sonra denizde kaybolacaktır. Psikanalitk teori dinamik psikiyatrinin temelidir. O, hastanın kaotik görünen iç dünyasına bir düzen getirir. Tanısal etiketleri uygulamanın ve belirtileri kataloglamanın tanımlayıcı düzeyini aşması ve tamamlaması konusunda psikiyatriste dayanak sağlar. Zihnin iç derinliklerini anlama ve oraya girebilmenin araçlarını verir. Teori, klinisyene tanıya yönelik
16.02 TL.
Tükendi
Kitabın birinci ve ikinci bölümünü oluşturan ´İnsana Yolculuk´ denemeleri ile ´Psikoterapi Yazıları´nı kimi zaman alçakgönüllü bir edebiyat sevdalısı olarak, kimi zaman da bir bilimadamı ve ruh sağlığı uzmanı kimliğimle kaleme aldım. Üçüncü bölümde yer alan ´politik psikoloji´ yazıları ise şu an yaşamında önemli bir yer tutan siyasetçi kimliğimle edindiğim izlenim ve gözlemlere dayanmaktadır. Denemelerin odak noktası, ´kendini gerçekleştiren insan´dır. Bu konu uzun yıllardan beri ilgimi çekmektedir. Bire
11.11 TL.
Tükendi
Politik-psikoloji, özellikle bugünün insanının-bireyin sorunlarının sözcülüğünü üstlenmiş, psikolojinin (ruhbilimlerin) en genç yan bölümlerinden biri; disiplinler arası bir bilim dalıdır. Oldukça kestirme bir tanımlama denemesiyle, politik-psikoloji, hangi tür toplumsal-ekonomik formasyondan olursa olsun, egemen-resmi devlet ideolojilerinin (merkezi bürokrasilerin, organize edilmiş komplekslerin) birey psikolojisini ne tür etkileyip, deforme ve hatta tahrip etmesini tarşıyır; ya da gene bir başka türlü sö
24 TL.
Tükendi
Varoluşçu terapi, çeşitli biçimler altında dünya çapında uygulanmaktadır. Ama Yalom´a kadar tutarlı bir bütün olarak ele alınmamış, ve nasıl işe yaradığı değerlendirilmemişti. Irvin Yalom, yaşamsal dört temel kaygıyı-ölüm, özgürlük, varoluşsal yalıtım ve anlamsızlı- ele alarak bizi bunlarla yüzleşmeye çağırıyor. Bu kaygıların, kişilkte ve psikopatolojide nasıl ortaya çıktıklarını ve bilgimizin bunları aşmada nasıl yardımcı olacağını gösteriyor. Klinik deneyimleri, büyük felsefe ve edebiyat yapıtlarını iç iç
32.41 TL.
Tükendi
Carl Gustav Jung´a analiz, ruhsal bir arayıştır; kişinin kendisiyle uzlaşması, kendini kabullenmesi ve olması gereken kişiye olabildiğince yaklaşması için harcanan hayli ciddi, derin bir arayış çabasıdır. Bundan ötürüdür ki insan doğasının ruhsal yönlerini vurgulaması ve rüyaların anlamlarıyla öznel deneyimlerin önemine dikkat çekmesi, akıl hocası olan Sigmund Freud´la büyük bir çatışma yaşamasına neden olmuştur. Çağdaşları tarafından gizemci bir hayalperest olarak anılan Jung´un içedönüklük, dışadönüklük
7 TL.
Tükendi
Çağımız insanı ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yarattığı çatışma, gelime ve tedirginlikler nedeniyle depresyon belirtileri göstermekte ya da depresyon belirtileri göstermekte ya da depresyona düşmektedir. Depresyon her on insandan birinde görülen bir hastalıktır. Yaşamda haz ve zevk alıyor musunuz? Yaşamın anlamsız olduğunu düşünüyor musunuz? İlginizde, isteklerinizde azalma var mı? Son zamanlarda sık sık karamsar, kötümser düşüncelere dalıyor musunuz? Kendinizi, bitkin, halsiz, yorgun hissediyor m
16 TL.
Tükendi
Dehşet daima dışarıda bırakılmanın dehşetiyse, bizi dışarıda bırakan, bilgiyi kendi alanları içine hapseden uzmanlar dehşet konusunda uzman olabilirler mi? Birer uzman olan psikanalistler, bize dehşetlerimizden kurtulmamız için yardımcı olurken, kendileri de uzmanlıklarıyla o dehşetleri yeniden yaratmıyorlar mı? Adam Phillips, psikanalizi bir yandan kurumsal, toplumla uyum sağlamayı hedefleyen yönüyle, bir yandan da altüst edici, dönüştürücü kimliğiyle değerlendirerek, iki ayrı Freud sunuyor bize: B
1.85 TL.
Tükendi
Elinizdeki kitap ruh sağlığı gibi çok zengin bir kavramı içermesine karşın, geniş kapsamlı bir şekilde sunulmamıştır. Ruh sağlığı alanında ele alınan her konuya olabildiğince değinmeye çalışmakla birlikte, psikoloji bilimi içinde yer alan her kavramın başlı başına bir kitap konusu oluşturması, bizleri ruh sağlığının ana konuları üzerinde yoğunlaşmaya yönelten en önemli etkendir. Dileriz ki, bizler ve bizden sonraki meslektaşlarımız, psikolojide böylesine yoğun konuları diğer çalışmalarla da sürdürebilelim v
0 TL.
Tükendi
Bibliyoterapi, eski Yunanca´da kitapla terapi (kitaplar ve dergiler aracılığıyla iyileştirme) anlamına gelmektedir. Kişinin olaylarla ve çıkan sorunlarla başetme becerilerini artırması, kendini daha iyi hissetmesi, diğer bir deyişle, kendine, çevresine ve geleceğine ilişkin daha olumla bir bakış açısı kazanması ve kendini geliştimesi için kitap ve dergi gibi basılı gereçlerin terapötek (iyileştirici) amaçlarla kullanılmasıdır.
18.52 TL.
Tükendi
Türkiyede alanında yazılmış ilk kitaplardan olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) kendisinden sonra yazılan tüm pdr kitaplarına kaynaklık etmesinin yanı sıra, uzun süreden beri PDR bölümleri için ana ders kitabı olmaya devam etmektedir.Ayrıca bu kitap Öğretmen yetiştiren tüm bölümlerde de kullanılabilecek nitelikte bir eserdir. Her öğretmen adayı ve öğretmenin elinin altında bulunması gereken bir eserdir. Rehberlik dersini veren öğretim elemanlarının, elindeki öğretim süresine, ağırlık vermek istediği
15.74 TL.
Tükendi
İnsanoğlunun dışsal dünyayı keşfetmek arayışındaki bakışını kendi doğasına çevirmek, Jung için tüm görevlerin en elzem ve en ertelenemez olanıydı. Psikoanalitik idealleri deliliğin incelenmesi için uygulamaya koyan ilk bilim adamıydı Jung. Kolektif bilinçaltıdan birer bilinç içeriği olarak arketipler kavramına varana dek derinlikli bir terminolojiyle ruhbilimin ufkunu açan, varoluşçuları önceleyen, içgörüleri sayesinde ruh fizikçisi olarak adlandırılmış bir bilgeydi aynı zamanda. Anthony Storrun bu toplamd
25 TL.
Tükendi
DSM-IV´ün amacı, klinisyenlere ve araştırmacılara, çeşitli ruhsal bozuklukları tanımayı, bunların hakkında iletişim kurmayı, bunların üzerinde çalışmayı ve bunları tedavi etmeyi sağlamak üzere, tanı kategorilerinin açık tanımlamalarını sağlamaktır.
83.33 TL.
Tükendi
Freudçu Marksizmin kurucusu Wilhelm Reich 1897´de Avusturya Macaristan İmparatorluğu´nda doğdu. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ruh çözümlemesi çalışmaları yaptı. Bedensel Boşalmanın İşlevi, Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, Dirimin Öldürülüşü adlı yapıtları bu çalışmaların meyveleridir. 1947 de yayımlanan bir yazısı yüzünden suçlanan Reich, iki yıl hapis cezasına çarptırılmış, laboratuarı dağıtılmıştır. Nazizmden kaçıp ABD´ye yerleşen hekimin Dinle Küçük Adam adlı yapıtı, güçlü retoriği, barışçıl anaşist
6.48 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 156 kayıt bulunmuştur Gösterilen 140-160 / Aktif Sayfa : 8