Sonucu Daralt
Kategori
(x)Başvuru Sağlık Kitapları
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 619 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Dünya genelinde bir milyondan fazla satan Taşlar Kitabı en çok okunan taş rehberlerinden biri. Kitabın dizin bölümü, halihazırda bilinen bir taşın kolayca bulunmasını, bilinmeyen bir taşın ise tanınmasını sağlıyor. Kitap her taşın spiritüel, zihinsel, psikolojik, duygusal ve fiziksel etkilerinin yanı sıra taşla tedavideki kullanımı gibi, pratik ve ezoterik özelliklerine dair önemli bilgiler sunuyor. Taşa dair geleneksel ve güncel bilgileri harmanlayan kitap Judy Hall'ün bu alandaki 35 yıllık tecrübesine day
95 TL.
Menopoz hayatın zorlu zamanlarından biri olabilir, fakat semptomlarınızı kontrol altına almak o kadar da karmaşık olmak zorunda değildir. Birçok kadın, bunun Hormon Replasman Tedavisi veya acı çekmek demek olduğunu düşünür ama olay bu değildir. Üçüncü seçeneğiniz de vardır, o da doğal yollarla semptomlarınızı kontrol altına almaktır. Bu kitap, minimum telaş ve zamanla uygulanabilen, dolambaçsız pratik tavsiyeler isteyen, yoğun ve çalışan kadınlar içindir. Günlük konuşma diliyle yazılan bu kitap, ateş basma
23 TL.
Bebeklerin yaşamlarının ilk iki yılındaki gelişimi çoğunlukla şaşkınlıkla izleriz. Yeni doğan bebek henüz kendisinin ayrı bir varlık olduğunun bile farkında değilken, iki yaşın sonuna doğru görüş alanında olmayan objelerin ve insanların var olduğunu bilir. Yeni doğduğunda henüz başını dik tutamazken iki-üç yaşlarına geldiğinde rahatlıkla yürür. Ağlamaları, agulamaları, gülümsemesi ile iletişime geçerken ilerleyen süreçte ilk sözcüğünü söyler, ilk cümlelerini kurar. Erken çocukluk döneminin sonlarına doğru ç
48 TL.
Bölüm 1 Kanser Ağrısında Perkütan Kordotomi Bölüm 2 Kanser ve Non-Kanser Kemik Ağrılarında Vertebroplasti/Kifoplasti Bölüm 3 Spinal/Epidural Port Uygulamaları Bölüm 4 Kronik Ağrıda Mezenkimal Kök Hücre Tedavileri Bölüm 5 Kronik Ağrısı Olan Hastalarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bölüm 6 Başağrılarında Girişimsel Yöntemler Bölüm 7 Güncel Perkütan Diskektomi Yöntemleri Bölüm 8 Malign Kemik Tümörlerinde ve Kemik Metastazlı Malign Tümörlerde Ağrıya Yaklaşım Bölüm 9 Minimal İnvaziv Ağrı Tedavisinde
75 TL.
İçindekiler 1. Bölüm Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı 2. Bölüm Prematüre Apnesi 3. Bölüm Yenidoğanın Solunum Desteğinde Temel Bilgiler 4. Bölüm Yenidoğanın Sıvı Elektrolit Sorunları 5. Bölüm Neonatal Anemi 6. Bölüm Yenidoğanda Trombositopeni 7. Bölüm Neonatal Sepsis 8. Bölüm Yenidoğan Döneminde Konjenital Kalp Hastalıklarına Genel Yaklaşım 9. Bölüm Prematüre Bebeklerde Patent Duktus Arteriozus Yönetimi 10. Bölüm Yenidoğan Bebeklerde Hipotansiyon ve Şoka Yaklaşım 11. Bölüm Kalıtsal Metabolik Hastalık
75 TL.
Klinik uygulamada yaşayacaklarınızın provasını, gerçek yaşam deneyimlerinden derlenen olgulardan oluşan ve klinik sunulara gündelik yaşamda görebileceğiniz şekilde tazeleyici bir yaklaşım getiren bu kullanımı kolay ve özgün seri ile yapın. Klinik olgu çözümleri ile klinik pratikten en fazlasını öğrenin Nefroloji önemli bir uzmanlık alanıdır; akut ve kronik böbrek yetersizliği olan hastalarla genel pratikte ve her dahili ve cerrahi birimde karşılaşır. Çoğu genel iç hastalıkları rotasyonlarında ve çoğu cerra
70 TL.
Aşılar, bağışıklık sisteminin patojenleri tanımasına, hazırlıklı olmasına ve onlarla vücudun savaşmasına destek olmakta, bu sayede vücudumuzu bu patojenlere bağlı hastalıklardan korumaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde bağışıklama hizmeti, aşıyla önlenebilir hastalıkların, ve buna bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve maliyet olarak en etkili toplum sağlığı müdahaleleri arasında kabul edilmektedir. Sağlıkla ilgili kazanımlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal kazanımlar da aşılama
40 TL.
Kitabımızın, Tıp, Diş hekimliği, Eczalık, Veterinerlik, Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinin yaşam bilimlerindeki tüm lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerine yararlı olacağını; ayrıca günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar artık multidisipliner nitelikte olduğu ve canlı sistem daha detaylı olarak incelendiğinden kitabımızın araştırma yapan akademisyenler için de fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. -Bölüm 1: Su - Bölüm 2: Hücrenin Yapısı ve Organelleri - Bölüm 3: Hücre Membranı ve Transport -
145 TL.
Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili temel kavramlar ve sık görülen enfeksiyon hastalıklarının ele alındığı bu kitap konusunda uzman 26 yazarın katkısı ile 20 bölüm halinde hazırlanmıştır. Bölüm 1 - Enfeksiyonlara Ait Temel Özellikler. Bölüm 2 - Mikroorganizmalara Genel Bakış. Bölüm 3 - Enfeksiyon Hastalıklarında Tanı Bölüm 4 - Enfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Bölüm 5 - Akut Ateşli Hastaya Yaklaşım ve Bakım Bölüm 6 - Enfeksiyon Hastalıklarında Korunma ve Kontrol Bölüm 7 - Hastane Enfeksiyonları ve Enf
65 TL.
Bu kitap, halk sağlığı hemşireliğinin alt uzmanlık alanlarından olan evde bakım hemşireliğine ilişkin bir kaynağa duyulan ihtiyaç sonucu doğmuştur. Kitap, evde bakım hemşireliği ve hizmetlerine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra evde bakımda sık karşılaşılan hastalıkların tedavi ve bakımına özgü toplam 15 bölümden oluşmuştur. Ayrıca okuyucuların evde bakım hemşireliği bakış açısıyla bir olguyu analiz etmelerine ve hemşirelik tanısı koymalarına yarar sağlaması açısından bölüm sonlarında vaka örneklerine de y
65 TL.
*** Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Dünya'da ve Türkiye'de Durumu ve Sağlık İletişimiyle Güçlendirilmesi Nasıldır? Seçil ÖZKAN *** Sağlık İletişiminde Duygusal Emek Davranış ve Kuralları Melis YALÇIN *** Sağlık Sektöründe Yeteneği Yönetmek Gaye EREL *** Sağlık İletişimi Perspektifinden Sağlık Davranışına İlişkin Kavramsal Analiz Neslihan ÖZMELEK TAŞ *** Sağlık İletişiminde Doktorların Sosyal ve Duygusal Zeka Yetkinlikleri Miray BEŞBUDAK *** Hasta-Doktor İletişiminde Güven Nasıl İnşa Edilmeli? Azra NAZLI *** Emp
48 TL.
I. Bölüm: Yasal Mevzuat Çerçevesinde Sorumluluklar Ve İdari Yaptırımlar II. Bölüm: Mikrobiyolojik Kriterlerde Kullanılan Limitler III. Bölüm: Hijyen Kriterleri VI. Bölüm: Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar Ve İntoksikasyonlar Ek: Mevzuat Çerçevesinde Hijyenik Üretim Gereklilikleri
25 TL.
Kanser nedir, nasıl gelişir? Kanser engellenebilir mi? Kanser tanısı konduğunda ne yapmak gerekir? Küba, kansere çare buldu mu? Kanser hastalarının yakınlarının yaklaşımı nasıl olmalıdır? Kanserin çaresi var mı? Bu kitabı yazmamın sebebi kanseri bütün insani hastalıkların üzerinde, mistik bir dünyadan gelen uhrevi bir bela olarak görmeye son vermek! Onu bütün çıplaklığı, basitliği, insan iradesi ve aklı önündeki zavallılığıyla ortaya sermek... Kanseri önlenebilir ve mağlup edilebilir bir hastalık olarak gör
28 TL.
Serebral palsi (SP), çocuklarda beynin daha çok motor becerilerini kontrol eden kısımlarındaki bölümlerinin çoklu nedenli zarar görmesi sonucu nedeniyle oluşan nörogelişimsel bir tablodur. SP'li çocukların tedavilerinin çağdaş yönetimi, etkili müdahale programlarının yaşam boyu optimum işlevi teşvik eden programlar olarak kabul eden bir çerçeveye dayanmaktadır. Günümüzde günlük yaşamda motor performans, mobilite ve bağımsızlığı geliştirmek için çok çeşitli tıbbi tedavi ve rehabilitasyon müdahaleleri kulla
75 TL.
Bedenlerimizin boyut ve bariyer olarak kendine bir sınır koymaya çalıştığı bu evrende, daha büyük ve küçük varlıklar arasında sıkışıp kaldığımız söylenebilir. Gördükleriyle ve duyduklarıyla yetinen eski dönem insanları birçok faktörü kadere yorardı. Farkındalık ve bilgimiz arttıkça, sağlığa ve uzun yaşama pozitif katkı sağlıyor. Artık zayıf noktalarımız ve kuvvetli yönlerimiz hakkında çok daha bilgili, bunların çok daha farkındayız. Yine bu sayede mikrop kadar küçük, galaksi kadar büyük düşünebiliyoruz. Ger
25 TL.
Son ikiyüz yılda insan ömrü ortalama olarak 40 yıldan iki katına çıkmıştır. Uzun yaşam insanoğlunun yaralanma riskinin artışını da beraberinde getirmiştir. Yaralanmalar sonucunda en hızlı, en rahat ve en mükemmel şekilde iyileşmeyi sağlamak hem hastalar hem de bizler için en önemli hedeftir. Bu ancak iyileşme sürecinin en iyi şekilde anlaşılabilmesi, etkilenen bölgenin anatomisinin ayrıntılı bilinmesi, doğru bir değerlendirme, algoritmik bir yaklaşımla ideal tedavinin uygulanması ve en etkin rehabilitasyon
150 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 619 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1